Giáo án cá nhân
GIÁO ÁN CÁ NHÂN Chủ đề : Hoạt động với đồ vật Họ và tên học sinh : Hà Minh Khang Ngày sinh : 07/12/2015 Dạng tật : Tự kỉ và chậm trễ về lứa tuổi Tuổi phát triển : 6-12 tháng Ngày soạn : Ngày dạy : Thời gian dạy : 15-20phut Người soạn… (0 comment)

Giáo án cá nhân
GIÁO ÁN CÁ NHÂN Đề tài : Kỹ năng tự phục vụ Nội dung : Mặc áo sơ mi Họ và tên trẻ : Dạng tật : Tự kỉ Thời gian: 25-30 phút Ngày soạn: Ngày dạy: Người  dạy: Giáo viên hướng dẫn: II.Mục tiêu     –    Trẻ sắp xếp các bước mặc áo 2/… (0 comment)

GIÁO ÁN CÁ NHÂN Chủ đề: Phương tiện giao thông Hoạt động: Làm quen với tác phẩm văn học Kể cho trẻ nghe câu chuyện “Chuyến du lịch của chú gà trống choai” Tên trẻ Giới tính:Nam Dạng khó khăn: Khuyết tật trí tuệ Thời gian: 20-25phút. Ngày soạn: Ngày dạy: Người lập kế hoạch:… (0 comment)

Giáo án cá nhân
GIÁO ÁN CÁ NHÂN Hoạt động:Phát triển nhận thức Chủ đề: Nhận biết phân loại phương tiện giao thông Tên trẻ: Giới tính: Nam Dạng khó khăn: Khuyết tật trí tuệ Thời gian: 20- 25phút Ngày soạn: Ngày dạy: Người lập kế hoạch: I.Mục tiêu 1, Kiến thức – Trẻ gọi tên các phương tiện… (0 comment)

Giáo án cá nhân
GIÁO ÁN CÁ NHÂN Hoạt động:Phát triển nhận thức Chủ đề: Nhận biết phân loại phương tiện giao thông Tên trẻ: Lê An Kánh Giới tính: Nam Dạng khó khăn: Khuyết tật trí tuệ Thời gian: 20- 25phút Ngày soạn: Ngày dạy: Người lập kế hoạch: I.Mục tiêu 1, Kiến thức – Trẻ gọi tên… (0 comment)

GIÁO ÁN CÁ NHÂN Chủ đề: Phương tiện giao thông Hoạt động: Làm quen với tác phẩm văn học Kể cho trẻ nghe câu chuyện “Chuyến du lịch của chú gà trống choai” Tên trẻ Giới tính: Dạng khó khăn: Khuyết tật trí tuệ Thời gian: 20-25phút. Ngày soạn: Ngày dạy: Người lập kế hoạch:… (0 comment)

Giáo án cá nhân
GIÁO ÁN CÁ NHÂN Đề tài : Kỹ năng tự phục vụ Nội dung : Mặc áo sơ mi Họ và tên trẻ : Dạng tật : Tự kỉ Thời gian: 25-30 phút Ngày soạn: Ngày dạy: Người  dạy: Giáo viên hướng dẫn: II.Mục tiêu     –    Trẻ sắp xếp các bước mặc áo 2/… (0 comment)

Giáo án cá nhân
GIÁO ÁN Môn: DẠY TRẺ LÀM QUEN VỚI TOÁN Đề tài: Ôn nhận biết phân biệt hình tròn, hình vuông. Chủ điểm: Gia đình Đối tượng:   Số lượng: 15- 20 trẻ Thời gian :15- 20 phút Ngày dạy: Người thực hiện: I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU 1. Kiến thức: – Trẻ ôn nhận biết và… (0 comment)

Giáo án cá nhân
GIÁO ÁN CÁ NHÂN Họ và tên trẻ : Ngày sinh: Giới tính: Nam Dạng  tật: Mất tập trung chú ý, khó khăn về ngôn ngữ,chậm phát triển trí tuệ. Lớp:  Thời gian: 25-30 phút Ngày soạn : Ngày dạy: Người thực hiện: Gíao viên hướng dẫn: I.Mục tiêu -Trẻ trả lời đúng tên câu… (0 comment)

Giáo án cá nhân
GIÁO ÁN CÁ NHÂN Đề tài : Các trò chơi liên quan đến ngón tay( phát triển vận động tinh ). Bài dạy : Làm bánh sinh nhật Họ và tên trẻ :   Giới tính :   Ngày sinh : Tuổi thực : Dạng tật : Ngày soạn : Ngày dạy : Người soạn… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm