Giáo án tổ chức hoạt động ngoài trời
GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI Chủ đề                                   : Động vật nuôi trong gia đình Lứa tuổi:                               : Mẫu giáo bé (3-4 tuổi) Lớp                                        : Số lượng trẻ                          : 15 – 20 trẻ Thời gian                              : 25 – 30 phút Ngày soạn                             : Ngày dạy                               : Người thực hiện                  : Giao… (0 comment)

Giáo án làm quen văn học
GIÁO ÁN LÀM QUEN VĂN HỌC Chủ đề: Lứa tuổi: Mẫu Giáo Bé (3-4 tuổi) Lớp Số lượng: 15-20 trẻ. Thời gian: 15-20 phút. Ngày soạn: Ngày dạy: Người soạn- Người dạy: Mục đích, yêu cầu. Kiến thức. – Trẻ biết tên bài thơ: Cây dây leo, tên tác giả: Xuân Tửu. Trẻ biết được… (0 comment)

Giáo án thi tốt nghiệp
Giáo án thi tốt nghiệp Đề tài: so sánh nhiều hơn – ít hơn Đối tượng: Mẫu giáo bé ( 3-4 tuổi) Số lượng trẻ: 15-20 trẻ Thời gian 12-20 phút Ngày soạn: Ngày dạy: Người thực hiện: Mục đích- yêu cầu: Mục đích: Dạy trẻ nhận biết phân biệt sự khác nhau rõ nét… (0 comment)

Giáo án văn học
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN  NGỮ Giáo án : Văn học Chủ đề : Các con vật nuôi trong gia đình Giờ học : Kể chuyện cho trẻ nghe Loại tiết : Tác phẩm mới Đối tượng : Mẫu giáo bé (3-4 tuổi) Thời gian : 20-25 phút Ngày soạn  : Ngày dạy : Người… (0 comment)

Giáo án hoạt động ngoài trời
GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI Chủ điểm: Lứa tuổi:MGB (3-4 tuổi)-lớp Số lượng trẻ:Cả lớp Thời gian: 9h-9h30p Ngày sọan: Ngày dạy: Nguời sọan+người dạy: I.Nội dung           -Họat động có mục đích : quan sát con thỏ           -Trò chơi vận động: cáo và thỏ         -Trò chơi tự chọn :Chơi với bóng,… (0 comment)

Giáo án âm  nhạc
GIÁO ÁN ÂM NHẠC Nội dung:   Dạy hát: Lý Cây Xanh – Dân ca Nam Bộ                     Nghe hát: Em yêu cây xanh – Hoàng Văn Yến Đối tượng: Trẻ mẫu giáo bé Thời gian: 18 – 20 phút Số lượng: 18 trẻ Người dạy: Ngày soạn: Ngày dạy: I.Mục đích, yêu cầu.… (0 comment)

Giáo án văn học
GIÁO ÁN VĂN HỌC Truyện: Qủa táo của ai           Loại tiết: Tiết 1 (kể chuyện cho trẻ nghe) Lứa tuổi: MGB (3-4 tuổi) Lớp: MGB   Thời gian: Số lượng trẻ: Ngày soạn: Ngày thực hiện: Người thực hiện:   I. Mục đích, yêu cầu: 1. Kiến thức: – Trẻ biết tên truyện “… (0 comment)

Giáo án làm quen với toán
Giáo án Làm quen với Toán                                            Đề tài: Gộp hai nhóm đối tượng và đếm                                            Đối tượng: Mẫu giáo bé (3-4 tuổi)                                            Số lượng: 20-25 trẻ                                            Thời gian: 20-25 phút                                            Ngày soạn:                                            Ngày dạy:                                            Người dạy:   I.Mục đích, yêu cầu:  1.Kiến thức: Trẻ biết và nắm được… (0 comment)

Giáo án  giáo dục âm nhạc
GIÁO ÁN: GIÁO DỤC ÂM NHẠC Chủ đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên Đề tài: NDC: Vỗ tay theo nhịp “ Cho tôi đi làm mưa với” TCAN: Nghe âm thanh đán tên bạn hát Lứa tuổi: MGB (3-4 tuổi) Số trẻ: 10-15 trẻ Thời gian: 20-25 phút Ngày soạn: Ngày dạy: Người… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm