Giáo án: Điều khiển hoạt động
GIÁO ÁN: ĐIỀU KHIỂN HOẠT ĐỘNG Đối tượng: Mẫu giáo lớn  Lớp Thời gian: Cả ngày Số lượng: Cả lớp Ngày soạn: Ngày điều khiển:  GV hướng dẫn: Người điều khiển: I) Đón trẻ, thể dục sáng, điểm danh 1- Mục đích – Yêu cầu. – Rèn luyện thói quen tự phục vụ cho trẻ,… (0 comment)

Giáo án vệ sinh
Giáo án vệ sinh                                    Đối tượng: Mẫu giáo lớn (5-6tuổi)                                 Số lượng: Cả lớp                                 Ngày thực hiện:                                   Giáo viên hướng dẫn:                                 Người thực hiện :                                 Chức năng: Cô C I:Nội dung côngviệc: – Chuẩn bị phòng ăn,phòng ngủ và đồ dùng ăn uống,đồ dùng vệ sinh.  – Chia cơm.… (0 comment)

Giáo án: Điều khiển hoạt động
GIÁO ÁN ĐIỀU KHỂN HOẠT ĐỘNG                                           Chủ đề : THỰC VẬT         Lứa tuổi: MGL ( 5-6 tuổi)         Lớp:         Thời gian: Cả ngày         Số lượng: Cả lớp         Ngày soạn:         Ngày dạy:         Người soạn và thưc hiện : I.Đón trẻ, thể dục buổi sáng,điểm danh. 1 Đón trẻ… (0 comment)

Giáo án: Tổ chức hoạt động trong ngày
                                                 GIÁO ÁN                      TỔ CHỨC CĐSH TRONG NGÀY                   Chủ điểm              : Gia đình                   Đối tượng              : Mẫu giáo lớn (5 – 6 tuổi)           Lớp                        : Mẫu giáo lớn                    Số trẻ                     : 25 – 30 trẻ                    Ngày soạn             :                    Ngày dạy               :                 Người thực… (0 comment)

English lesson plan
English lesson plan Topic: The  Zoo Age: 5-6 year old Number of children: 20-25 children Time: 25-30 minutes Teaching date: Teacher: Aims and objectives: Aims: -Review and consolidate: Zoo, animal, tiger, lion, bear, panda, zebra, elephant, giraffe, hippo, rhinoceros, snake, crocodile, monkey, gorilla, kangaroo, penguin, beautiful, colorful, fast, slow, fierce, furry, large, loud, quiet, scaly,… (0 comment)

Giáo án: Tổ chức hoạt động âm nhạc
Giáo Án Tổ Chức Hoạt Động Âm Nhạc Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ Chủ đề: Thế vận hội Đề tài: NDTT: Vận động bài hát – Tiến lên Việt nam ơi             NDKH: Nghe hát – Xin chào Việt Nam             TCÂN: Nghe âm thanh đoán nhạc cụ Thời gian: 25– 30 phút Số… (0 comment)

Giáo án: Tổ chức hoạt động tạo hình
GIÁO ÁN TỔ CHỨC TẠO HÌNH Chủ đề giáo dục: Nước và hiện tượng tự nhiên Tên đề tài: xé dán nước và hiện tượng tự nhiên Thể loại:  Đề tài Lứa tuổi: MGL Số trẻ : 25-30 trẻ Thời gian: 25-35 phút Ngày soạn: Ngày dạy:     Người dạy: Sv lớp : I. Mục… (0 comment)

Giáo án: Khám phá môi trường xung quanh
GIÁO ÁN MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH Chủ đề                  : Giao thông Đề tài                    : Một số luật lệ giao thông phổ biến Đối tượng              : Mẫu giáo lớn Lớp                      : Số lượng               : 20-25 trẻ Thời gian              : 25-30 phút Người soạn và dạy : Ngày dạy              : I. Mục đích yêu cầu:… (0 comment)

Giáo án vệ sinh
GIÁO ÁN VỆ SINH CHĂM SÓC TRẺ CHỨC NĂNG CÔ C Đối tượng                 : MGL Lớp Số lượng                   : Cả lớp Ngày soạn                : Ngày thực hiện         : Người thực hiện       : I.Nội dung công việc của cô B:    – Quản trẻ đi vệ sinh, rửa tay, lau mặt trước và sau khi ăn.… (0 comment)

Giáo án: Làm quen với toán
GIÁO ÁN LÀM QUEN VỚI TOÁN Đề tài : Đếm đến 5, nhận biết nhóm có số lượng 5, nhận biết chữ số 5. Chủ đề : Thế giới động vật. Đối tượng : Trẻ 5 tuổi                    Có 1 trẻ học hòa nhập Thời gian: 20 – 25 phút Ngày soạn: Ngày dạy: Người… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm