GIÁO ÁN TẠO HÌNH Chủ đề: Thực vật Đề tài: Xé dán hình theo đường kim châm, dán quả Thể loại: Trang trí theo mẫu Loại tiết: Tiết đề tài Lứa tuổi: Mẫu giáo bé (3-4 tuổi) Số trẻ: 25-30 trẻ Thời gian: 15-20 phút Ngày soạn: Ngày dạy: Người thực hiện: I, Mục… (0 comment)

giáo án tạo hình
Giáo án tạo hình Đề tài: Nặn con ốc sên Đối tượng: Lớp C2 – Mẫu giáo bé (3 – 4 tuổi) Số lượng: 15 – 20 trẻ Thời gian: 15 – 20 phút Ngày soạn: Ngày dạy: Người soạn và người thực hiện: I. Mục đích – yêu cầu Mục đích – Cung cấp… (0 comment)

Giáo án tạo hình
GIÁO ÁN TẠO HÌNH Đề tài: In hoa bằng rau củ quả Thể loại: In theo mẫu Đối tượng: Trẻ mẫu giáo bé (3 – 4 tuổi) Lớp Số lượng: 13 – 15 trẻ Thời gian: 15 – 20 phút Ngày soạn: Ngày dạy: Người thực hiện: Mục đích – yêu cầu: Kiến thức: Dạy… (0 comment)

giáo án tạo hình
GIÁO ÁN TẠO HÌNH Chủ đề: Các phương tiện giao thông Đề tài: Xé, dán thuyền trên biển Lứa tuổi:MGB( 4-5 tuổi). Lớp: B4 Thời gian: 25-30 phút Ngày dạy: Giáo viên: I- MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU. 1. Kiến thức. – Cung cấp các biểu tượng về thuyền cho trẻ. – Trẻ biết xé, dán… (0 comment)

GIÁO ÁN TẠO HÌNH Chủ đề: Động vật Đề tài: Trang trí những con vật mà bé yêu thích. Loại tiết: Đề tài Lứa tuổi: MGB (3-4 tuổi) Lớp: Số lượng: 15-20  trẻ Thời gian: 20-25 phút Ngày soạn:      Ngày dạy: Người thực hiện: I/- Mục đích – Yêu cầu: 1) Kiến thức:     –… (0 comment)

Giáo án tạo hình
GIÁO ÁN TẠO HÌNH Chủ đề: Động vật Đề tài: Trang trí những con vật mà bé yêu thích. Loại tiết: Đề tài Lứa tuổi: MGB (3-4 tuổi) Lớp: Số lượng: 15-20  trẻ Thời gian: 20-25 phút Ngày soạn:      Ngày dạy: Người thực hiện: I/- Mục đích – Yêu cầu: 1) Kiến thức:     –… (0 comment)

Giáo án: Tổ chức hoạt động tạo hình
GIÁO ÁN TỔ CHỨC TẠO HÌNH Chủ đề giáo dục: Nước và hiện tượng tự nhiên Tên đề tài: xé dán nước và hiện tượng tự nhiên Thể loại:  Đề tài Lứa tuổi: MGL Số trẻ : 25-30 trẻ Thời gian: 25-35 phút Ngày soạn: Ngày dạy:     Người dạy: Sv lớp : I. Mục… (0 comment)

Giáo án: Tổ chức hoạt động tạo hình
GIÁO ÁN Tổ chức họat động tạo hình Tên đề tài: Dán nhụy hoa Lứa tuổi: Nhà trẻ 24-36 tháng Số trẻ: 15-20 trẻ Thời gian: 20-25 phút Ngày soạn: Ngày dạy: Người dạy: I.Mục đích, yêu cầu 1.Kiến thức – Trẻ biết được hình dạng tròn, màu sắc (đỏ, vàng, xanh) của nhụy hoa.… (0 comment)

Giáo án: Tổ chức hoạt động tạo hình
GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH                           Chủ đề                       : Dưới biển cả                           Tên đề tài                   : In vân tay đại dương                           Đối tượng                   : Mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) lớp                           Trường mầm non       :                           Số lượng trẻ                : 20 – 25 trẻ                           Thời gian… (0 comment)

Giáo án: tổ chức hoạt động tạo hình
Họ và tên: Mssv:                  GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH Đề tài:xé và dán cảnh bầu trời Chủ đề:bên ngoài vũ trụ Lớp:mẫu giáo nhỡ Số lượng trẻ:20-25 trẻ Ngày soạn: Người soạn: Người dạy: I:mục đích yêu cầu 1:kiến thức -Trẻ biết xé, dán sáng tạo biết cách sắp sếp bố… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm