Bài hát: Mua rơi (Dân ca xá) Mưa rơi cho cây tốt tươi,búp chen lá trên cành. Rừng đẹp trăm hoa rung rinh theo gió,bướm tung cánh bay vờn Bên nương ríu rít tiếng cười bao trai gái đang nô đùa. Đầu sàn có đôi chim cu đua gáy,thách đôi én cùng múa vui. Mưa… (0 comment)

Bài hát: Đếm sao một ông sao sáng, hai ông sáng sao ba ông sao sáng ,sáng chiếu muôn ánh vàng bốn ông sáng sao kìa năm ông sao sáng kìa sáu ông sáng sao trên trời cao một ông sao sáng, hai ông sáng sao ba ông sao sáng ,sáng chiếu muôn ánh vàng… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm