Giáo án làm quen văn học
GIÁO ÁN: LÀM QUEN VĂN HỌC                                       Tác phẩm: Bông hoa cúc trắng           Loại tiết: Đa số trẻ đã biết           Độ tuổi: 5-6 tuổi –                                       Số lượng: 20-25 trẻ                                          Thời gian: 25-30 phút                                       Ngày soạn:                                       Ngày dạy:                                       Người thực hiện: I.Mục đích – yêu cầu 1. Kiến thức… (0 comment)

Giáo án làm quen với văn học
GIÁO ÁN Hoạt động học: Làm quen với văn học                                  Nội dung: Thơ Tiếng còi tàu                                  Đối tượng: 24-36 tháng                                  Số lượng trẻ: 20 trẻ                                  Thời gian: 15-20 phút                                  Ngày soạn:                                  Người soạn:                                  Ngày thực hiện:                                  Người thực hiện: I. Mục đích yêu cầu. 1. Kiến thức… (0 comment)

Giáo án làm quen với văn học
GIÁO ÁN LÀM QUEN VỚI VĂN HỌC Chủ đề: Các sinh vật biển Đối tượng: Lứa tuổi: Mẫu giáo nhỡ (4- 5 tuổi) Số lượng trẻ: 15 – 20 trẻ Thời gian: 25 – 30 phút Ngày soạn: Ngày thực hiện: Người thực hiện: Sinh viên lớp: Giáo viên hướng dẫn: I – Mục tiêu:… (0 comment)

Giáo án làm quen tác phẩm văn học  Đề tài: Truyện Sự tích cây vú sữa.  Loại tiết : tiết 1.  Lứa tuổi: MGN  Lớp:.  Số trẻ: 20- 25 trẻ.  Thời gian: 20- 25 phút.  Ngày soạn:  Ngày dạy:  Người thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: I.Mục tiêu 1.Mục tiêu chung 1.1.  Kiến thức: –… (0 comment)

Giáo án làm quen tác phẩm văn học
GIÁO ÁN LÀM QUEN TÁC PHẨM VĂN HỌC Chủ đề: Hình dạng- Màu sắc. Tác phẩm: Ba ngọn đèn giao thông. Đối tượng: Nhà Trẻ ( 24- 36 tháng). Thời gian: 15-20 phút Ngày soạn: Ngày dạy: Người soạn và thực hiện:. I. Mục đích, yêu cầu 1. Kiến thức. – Trẻ biết tên truyện:… (0 comment)

Giáo án làm quen với tác phẩm văn học
GIÁO ÁN LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC Tác phẩm                   : Chú thỏ tinh khôn Hoạt động                   : Kể chuyện cho trẻ nghe ( Tiết 1) Lứa tuổi                      : Nhà trẻ ( 24-36 tháng) Số lượng trẻ                : 15- 20 trẻ Thời gian                    : 15-18 phút Ngày soạn                   : Ngày dạy                    : Người thực… (0 comment)

Giáo án làm quen với tác phẩm văn học
GIÁO ÁN LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC Tác phẩm                   : Chú thỏ tinh khôn Hoạt động                   : Kể chuyện cho trẻ nghe ( Tiết 1) Lứa tuổi                      : Nhà trẻ ( 24-36 tháng) Số lượng trẻ                : 15- 20 trẻ Thời gian                    : 15-18 phút Ngày soạn                   : Ngày dạy                    : Người thực… (0 comment)

Giáo án: Tổ chức hoạt động làm quen với văn học
GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI VĂN HỌC                    Chủ đề: Động vật                              Đề tài: Truyện “Cáo thỏ và gà trống”                              Loại bài: Dạy trẻ kể lại chuyện                              Đối tượng: Mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi)                              Số lượng: 15-18 trẻ                              Thời gian: 20-25 phút                              Ngày soạn:                             … (0 comment)

Giáo án: :Làm quen với tác phẩm văn học
GIÁO ÁN                              LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC            Tác phẩm: Thơ “ Ông mặt trời”            Loại tiết: tiết 1- đọc thơ cho trẻ nghe            Đối tượng: MGN(4-5 tuổi)            Thời gian:25-30 phút            Ngày soạn:            Ngày dạy:            Người thực hiện:            Sv lớp:            Giáo viên hướng dẫn:… (0 comment)

Giáo án làm quen với tác phẩm văn học
GIÁO ÁN LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC Tác phẩm     : Truyện “ Chú Vịt Xám ” Giờ học         : Kể chuyện cho trẻ nghe Loại tiết        : Trẻ chưa biết ( Tiết 1) Đối tượng     : 24-36 tháng Lớp               : Số trẻ            : 12-15 trẻ Thời gian      : 12-15 phút Ngày dạy      :… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm