KỊCH BẢN CHÚ THỎ BU-RI-NÊ  Chú thỏ Bu-ri-nê và mẹ đi từ trong nhà ra (Bật nhạc bài: ta đi vào rừng xanh) Thỏ Bu-ri-nê: – La la là lá la là.. la la là lá la là                        – Trời hôm nay đẹp quá, mình phải đi chơi mới được! (Quay ánh mắt nhìn… (0 comment)

BÀI HỌC: THÁP HỒNG VỚI THẺ ẢNH (THÁP HỒNG THEO THỨ TỰ VÀ THẺ ẢNH NGẪU NHIÊN) Giáo cụ: 1 bộ khối tháp hồng gồm 10 tháp nhỏ đến to khác nhau, 2chiếc  thảm, bộ ảnh 2d 10 cái chụp hình từng khối tháp hồng Cách thực hiện Hôm nay cô có 1 hoạt động… (0 comment)

                                    ENGLISH LESSON PLAN.                                     TOPIC: At the zoo                                     Age: 4-5 years old                                     Number of the children: 20-25 children.                                     Times: 25-30 minutes                                     Teacher: I) Aims and objects. 1) Aims – Introduce the words of the zoo : zoo , zookeeper , cage , animal, tiger, lion, elephant, hippo, crocodile, mokey, zebra… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm