Giáo án thể chất
                  GIÁO ÁN THỂ CHẤT Đề tài            : VD Nhảy lò cò 5m TCVĐ           :Kéo co Lứa tuổi        : Mẫu giáo lớn (5-6 tuổi ) Lớp               : Số lượng trẻ :20-25 trẻ Thời gian     :25-30 phút Người soạn- người dạy : Giáo viên hướng dẫn :  I,Mục đích, yêu cầu : 1, Kiến thức : -Trẻ biết tên… (0 comment)

Giáo án làm quen với toán
GIÁO ÁN LÀM QUEN VỚI TOÁN Đề tài: Ôn số lượng trong phạm vi 10 Đối tượng: trẻ 5-6 tuổi Số trẻ:25-30 trẻ. Thời gian :25-30 phút. Người dạy: Ngày dạy: Đia điểm: I.Mục đích yêu cầu 1. Kiến Thức :  – Ôn nhận biết số lượng trong phạm vi 10. – Ôn thêm bớt trong… (0 comment)

Giáo án khám phá môi trường xung quanh
GIÁO ÁN KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH Đề tài: Lính cứu hỏa và một số kỹ năng thoát hiểm khi có cháy Đối tượng: Mickey4 (5-6 tuổi) Só trẻ: 25-30 trẻ Thời gian:25-30 phút Ngày soan: Ngày dạy: Người thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: I.Mục đích- yêu cầu: 1.Kiến thức – Trẻ biết… (0 comment)

Giáo án kĩ năng thoát hiểm
                HOẠT ĐỘNG: GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ                                           ĐỀ TÀI: Dạy trẻ một số kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn                        CHỦ ĐỀ: Nghề nghiệp                        ĐỐI TƯỢNG: Mẫu giáo lớn  (5-6 tuổi )  … (0 comment)

Giáo án âm nhạc
GIÁO ÁN ÂM NHẠC Chủ đề: Thế giới thực vật Tên bài :           Dạy hát : Em yêu cây xanh (Hoàng Văn Yến)           Dạy nghe: Quả gì ( Xanh Xanh)           Trò chơi : Đoán tên bài hát Lứa tuổi : 5 – 6 tuổi Thời gian 25 –30phút. Ngày soạn Người thực… (0 comment)

Giáo án làm quen với toán
GIÁO ÁN LÀM QUEN VỚI TOÁN Lĩnh vực: Phát triển nhận thức Đề tài: Đo nhiều đối tượng có kích thước khác nhau bằng một đơn vị đo, nhận biết kết quả đo Đối tượng          : Mẫu giáo lớn ( 5-6 tuổi ) Lớp                    : Trường              : Số lượng            : 25-30 trẻ Thời gian… (0 comment)

Giáo án giáo dục thể chất
GIÁO ÁN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Đề tài               : VĐCB “ Bật chụm  tách chân”       TCVĐ “ Chuyền bóng qua đầu” Lứa tuổi           : MGL ( 5-6 tuổi) – Số trẻ               : 25-30 trẻ Thời gian         : 30-35 phút Ngày soạn       : Ngày dạy         : Người dạy       : I. Mục đích yêu cầu 1.… (0 comment)

Giáo án cho trẻ làm quen với toán
GIÁO ÁN CHO TRẺ LÀM QUEN VỚI TOÁN Đề tài: Dạy trẻ tách- gộp trong phạm vi 7 Chủ đề: Thực vật Đối tượng: Mẫu giáo lớn Lớp: Số lượng: 20- 25 trẻ Ngày soạn: Ngày dạy: Người thực hiện: I.MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU 1. Kiến thức. – Dạy trẻ tách- gộp nhóm có 7… (0 comment)

Giáo án làm quen với văn học
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ GIÁO ÁN LÀM QUEN VỚI VĂN HỌC          Đề tài                                : Truyện “Sự tích cây thì là”          Loại bài                            : Dạy trẻ đóng kịch          Đối tượng                         : Mẫu giáo lớn (5 – 6 tuổi)           Số lượng                             : 24 trẻ          Thời gian                         : 25 – 30… (0 comment)

Giáo án phát triển thể chất
GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT Chủ đề: Ngày hội của bé Đề tài:  Vận động mới “Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát”              Vận động cũ “Chuyền bóng qua đầu, qua chân” Đối tượng: Mẫu giáo lớn 5-6 tuổi Lớp: Thời gian: 25-30 phút Số lượng trẻ: 25-30 trẻ Ngày soạn:… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm