Giáo án làm quen văn học
GIÁO ÁN: LÀM QUEN VĂN HỌC                                       Tác phẩm: Bông hoa cúc trắng           Loại tiết: Đa số trẻ đã biết           Độ tuổi: 5-6 tuổi –                                       Số lượng: 20-25 trẻ                                          Thời gian: 25-30 phút                                       Ngày soạn:                                       Ngày dạy:                                       Người thực hiện: I.Mục đích – yêu cầu 1. Kiến thức… (0 comment)

Giáo án tổ chức hoạt động âm nhạc
                                                                   TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC Chủ đề: Dạy hát + Vận động Đề tài:  Âm nhạc theo tiết tấu: Hoa của mẹ           Nghe hát: Con yêu mẹ. Đối tượng: MGL  A5 Số lượng: 20- 25 trẻ Thời gian: 30 phút Thời gian thực hiện:  Người thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Mục… (0 comment)

Giáo án thể chất
                  GIÁO ÁN THỂ CHẤT Đề tài            : VD Nhảy lò cò 5m TCVĐ           :Kéo co Lứa tuổi        : Mẫu giáo lớn (5-6 tuổi ) Lớp               : Số lượng trẻ :20-25 trẻ Thời gian     :25-30 phút Người soạn- người dạy : Giáo viên hướng dẫn :  I,Mục đích, yêu cầu : 1, Kiến thức : -Trẻ biết tên… (0 comment)

Giáo án điều khiển hoạt động
GIÁO ÁN ĐIỀU KHIỂN HOẠT ĐỘNG Chủ đề                     : Thực vật. Thời gian                 : Cả ngày Đối tượng                 : MGL (5-6tuổi) Số lượng                   : Cả lớp Ngày soạn                 : Ngày dạy                   : Người thực hiện        : Giáo viên hướng dẫn: I. Đón trẻ, thể dục sáng, điểm danh ( 7h30 – 8h15)  1. Đón trẻ.… (0 comment)

Giáo án tổ chức hoạt động âm nhạc
                                                                                                                TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC Chủ đề: Hoa Đề tài:  Âm nhạc theo tiết tấu: Hoa của mẹ                 Nghe hát: Con yêu mẹ. Đối tượng: MGL  A5 Số lượng: 20- 25 trẻ Thời gian: 30 phút Thời gian thực hiện:  Người thực hiện: Mục đích, yêu cầu. Kiến thức: Trẻ nhớ tên… (0 comment)

Giáo án thi tốt nghiệp
GIÁO ÁN THI TỐT NGHIỆP MÔN: LÀM QUEN VỚI TOÁN Lĩnh vực phát triển nhận thức                    Đề tài: Đo vòng bụng bằng thước đo không chuẩn                     Đối tượng: Mẫu giáo lớn(5-6 tuổi)                    Lớp:A8-                    Người thực hiện: Hà Nội – 2018 GIÁO ÁN: LÀM QUEN VỚI TOÁN                          Đề tài: Đo vòng… (0 comment)

Giáo án tổ chức hoạt động ngoài trời
Giáo án tổ chức hoạt động ngoài trời Lớp B4 Đối tượng: MGN (4-5 tuổi) Số lượng trẻ: 15 trẻ Thời gian: 30 phút Trường: Ngày soạn: Ngày dạy: Người thực hiện Dự kiến nội dung chơi: Hoạt động có chủ đích: Quan sát và cảm nhận thời tiết. Trò chơi vận động: Kéo bao… (0 comment)

Bàn tay mẹ Bế chúng con Bàn tay mẹ Chăm chúng con Cơm con ăn Tay mẹ nấu Nước con uống Tay mẹ đun Trời nóng bức Gió từ tay mẹ Con ngủ ngon Trời giá rét Cũng từ tay mẹ Ủ ấm con Bàn tay mẹ Vì chúng con Từ tay mẹ Con lớn… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm