Giáo án văn học
GIÁO ÁN VĂN HỌC Đề tài: Thơ “Xe chữa cháy”                                    – Loại tiết: tác phẩm mới (đa số trẻ chưa biết)                                    – Đối tượng: 24-36 tháng                                    – Lớp: D1                                    – Trường:                                    – Số trẻ: 12-15 trẻ                          – Thời gian dạy: 12-15 phút                          – Ngày soạn:                          – Ngày… (0 comment)

Giáo án hoạt động với đồ vật
GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ VẬT Đề tài: xâu vòng xen kẽ hai màu xanh – đỏ.                             – Đối tượng: 24-36 tháng                             – Lớp: D1                             – Trường:                             – Số trẻ: 12-15 trẻ                   – Thời gian dạy: 12-15 phút                   – Ngày soạn:                   – Ngày dạy:                   – Người… (0 comment)

Giáo án văn học
GIÁO ÁN VĂN HỌC Truyện: Qủa táo của ai           Loại tiết: Tiết 1 (kể chuyện cho trẻ nghe) Lứa tuổi: MGB (3-4 tuổi) Lớp: MGB Thời gian: 20-25 phút Số lượng trẻ: 15-20 trẻ Ngày soạn: Ngày thực hiện: Người thực hiện: I. Mục đích, yêu cầu: 1. Kiến thức: – Trẻ biết tên… (0 comment)

Giáo án lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
                                                GIÁO ÁN                                 (Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ)                                       Đề tài: Truyện: “Chú Đỗ con”                                       Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết                                       Đối tượng : Mẫu giáo bé C4                                                                                                         Số lượng : 18-20 trẻ                                       Thời gian : 20-25 phút                                       Ngày dạy:                                       Người dạy : I. MỤC… (0 comment)

Giáo án làm quen văn học
GIÁO ÁN: LÀM QUEN VĂN HỌC                                       Tác phẩm: Bông hoa cúc trắng           Loại tiết: Đa số trẻ đã biết           Độ tuổi: 5-6 tuổi –                                       Số lượng: 20-25 trẻ                                          Thời gian: 25-30 phút                                       Ngày soạn:                                       Ngày dạy:                                       Người thực hiện: I.Mục đích – yêu cầu 1. Kiến thức… (0 comment)

Giáo án hoạt động học
GIÁO ÁN                               Hoạt động học: Hoạt động với đồ vật                               Đề tài: Di màu quả dưa hấu                               Đối tượng: 24-36 tháng                               Số lượng trẻ: 20 trẻ                               Thời gian:15-20 phút                               Ngày soạn:                               Người soạn:                               Ngày thực hiện:                               Người thực hiện: I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU   1,… (0 comment)

Giáo án lĩnh vực phát triển nhận thức
GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC                                       Đề tài : Dạy trẻ xếp xen kẽ 2 đối tượng                                       Đối tượng: MGB (3-4 tuổi)                                       Số lượng : 15-20 trẻ                                       Thời gian : 20-25 phút                                       Ngày dạy :                                       Người thực hiện : I, Mục đích – yêu cầu 1, Kiến… (0 comment)

Giáo án tổ chức hoạt động âm nhạc
                                                                   TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC Chủ đề: Dạy hát + Vận động Đề tài:  Âm nhạc theo tiết tấu: Hoa của mẹ           Nghe hát: Con yêu mẹ. Đối tượng: MGL  A5 Số lượng: 20- 25 trẻ Thời gian: 30 phút Thời gian thực hiện:  Người thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Mục… (0 comment)

Giáo án thể chất
                  GIÁO ÁN THỂ CHẤT Đề tài            : VD Nhảy lò cò 5m TCVĐ           :Kéo co Lứa tuổi        : Mẫu giáo lớn (5-6 tuổi ) Lớp               : Số lượng trẻ :20-25 trẻ Thời gian     :25-30 phút Người soạn- người dạy : Giáo viên hướng dẫn :  I,Mục đích, yêu cầu : 1, Kiến thức : -Trẻ biết tên… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm