Giáo án: Điều khiển hoạt động
GIÁO ÁN ĐIỀU KHIỂN HOẠT ĐỘNG                   Chủ đề      :  Con vật nuôi trong gia đình                   Đối tượng :   24 – 36 tháng                   Thời gian  :   1 ngày                   Lớp           :                    Trường     :                    Số lượng  :     20-25 trẻ                   Ngày soạn:                      Ngày dạy  :                     Người dạy và soạn: I.… (0 comment)

Giáo án toán
GIÁO ÁN TOÁN Chủ đề: Các loại phương tiện giao thông Đề tài: Xác định phía trước – phía sau của bản thân trẻ Số lượng: 10 -15 trẻ Thời gian: 10 – 15 phút Lứa tuổi: Nhà trẻ (24 – 36 tháng tuổi) Ngày soạn: Ngày dạy: Người dạy:   I. . Mục đích… (0 comment)

Giáo án: Tổ chức hoạt động tạo hình
GIÁO ÁN Tổ chức họat động tạo hình Tên đề tài: Dán nhụy hoa Lứa tuổi: Nhà trẻ 24-36 tháng Số trẻ: 15-20 trẻ Thời gian: 20-25 phút Ngày soạn: Ngày dạy: Người dạy: I.Mục đích, yêu cầu 1.Kiến thức – Trẻ biết được hình dạng tròn, màu sắc (đỏ, vàng, xanh) của nhụy hoa.… (0 comment)

Giáo án: Tổ chức hoạt động âm nhạc
   GIÁO ÁN: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC                    Chủ đề:                                   Số lượng: 10-15 trẻ                    Thời gian: 10-15 phút                   Lứa tuổi:  Nhà trẻ ( 24-36 tháng tuổi)                    Ngày soạn                    Ngày dạy:                    Người dạy:  Nội dung trọng tâm: Dạy hát  bài  “Lái ô tô” – Nhạc và lời: Đoàn Phi… (0 comment)

Giáo án: Điều khiển hoạt động
GIÁO ÁN ĐIỀU KHIỂN HOẠT ĐỘNG Lứa tuổi : Nhà trẻ ( 24-36 tháng ). Số lượng : 44 trẻ. Ngày soạn: Ngày thực hiện : Người thực hiện : Lớp : ĐÓN TRẺ – THỂ DỤC SÁNG- ĐIỂM DANH( 7h30 – 8h30): Mục đích – yêu cầu Tạo cho trẻ cảm giác thoải mái,… (0 comment)

Giáo án: Làm quen văn học
GIÁO ÁN: LÀM QUEN VĂN HỌC Chủ đề: Phương tiện giao thông Nội dung: Thơ “ Đi chơi phố” Lứa tuổi: 24 – 36 tháng Số lượng trẻ: 12-15 trẻ Thời gian: 12-15 phút Người soạn: Người dạy:  Ngày soạn:                               Ngày dạy:1 I.Mục đích-Yêu cầu 1. Kiến thức: – Trẻ nhớ tên bài thơ “Đi… (0 comment)

Giáo án nhận biết tập nói
GIÁO ÁN NHẬN BIẾT TẬP NÓI Đề tài: Xe máy Đối tượng :Nhà trẻ(24-36 tháng) Số lượng: 12-15 trẻ. Thời gian: 12-15 phút. Ngày soạn: Ngày dạy:. Người dạy: MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU. `1. . Mục đích: Qua hoạt động khám phá, quan sát xe máy giúp trẻ biết tên gọi và một số đặc điểm… (0 comment)

Giáo án: Tổ chức hoạt động âm nhạc
GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC Lứa tuổi: Nhà trẻ (24-36 tháng) Số lượng trẻ: 12-15 trẻ. Thời gian: 15-20 phút. Người soạn: Ngày soạn:. Ngày dạy: Nội dung chính: Nghe hát: Đi xe đạp. Trò chơi âm nhạc: Ai làm giỏi I. Mục đích, yêu cầu:  1. Mục đích Phát triển tình… (0 comment)

Giáo án: Làm quen với toán
GIÁO ÁN TỔ CHỨC CHO TRẺ HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ VẬT DƯỚI HÌNH THỨC CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐÍCH Nhận biết, phân biệt: Hình vuông, hình tam giác Lứa tuổi     : Nhà trẻ (24-36 tháng) Số lượng     : 10 – 12 trẻ Thời gian   : 12 – 15 phút Lớp Người thực hiện:  Ngày soạn  : Ngày dạy    : I. Mục đích, yêu cầu:   1. Mục đích:… (0 comment)

Giáo án: Tổ chức hoạt động âm nhạc
GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC Loại tiết: Rèn kỹ năng. Lứa tuổi: Nhà trẻ Số lượng trẻ: 12 – 15 trẻ. Thời gian: 12 – 15 phút. Người soạn: Ngày soạn: Ngày dạy: Nội dung chính: Dạy vận động: Đi xe đạp Nội dung kết hợp Nghe hát: Em đi chơi thuyền.… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm