Giáo án tổ chức hoạt động tạo hình
GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH Đề tài: vẽ vườn hoa Thể loại: Đề tài Lứa tuổi: 4-5 tuổi( MGN) Lớp: B5. Số lượng trẻ: 20-25 trẻ Ngày soạn: Ngày dạy: Người thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: I. Mục đích yêu cầu 1. Kiến thức – Trẻ biết những đặc điểm, đặc… (0 comment)

Giáo án hoạt động khám phá
        GIÁO ÁN HỌAT ĐỘNG KHÁM PHÁ Chủ đề: Các phương tiện giao thông Đề tài: Một số phương tiện giao thông đường hàng không Thời gian : 20-25 phút Đối tượng : MGN (4-5 tuổi)_trường mầm non Số lượng : 20-25 trẻ Ngày soạn : Ngày dạy : Người dạy: I. MỤC ĐÍCH –… (0 comment)

Giaó án vệ sinh chăm sóc trẻ
GIÁO ÁN VỆ SINH CHĂM SÓC TRẺ CHỨC NĂNG CÔ Đối tượng       : MGN Lớp B1- Trường mầm non Số lượng         : Cả lớp Ngày soạn       : Ngày thực hiện: Người thực hiện: I.  Nội dung công việc của cô C: – Quản trẻ đi vệ sinh, rửa tay, lau mặt trước khi ăn. –… (0 comment)

Giáo án điều khiển hoạt động
GIÁO ÁN ĐIỀU KHIỂN HOẠT ĐỘNG Đề tài : Giao thông Đối tượng: Mẫu giáo nhỡ (4-5tuổi) Trường mầm non: Số lượng: Cả lớp Ngày soạn: Ngày dạy: Người soạn: Người dạy:   I. Đón trẻ, thể dục sáng, điểm danh ( 7h30 – 8h15) 1. Đón trẻ. a. Mục đích – yêu cầu. –… (0 comment)

Giáo án thực tập tốt nghiệp
GIÁO ÁN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Giáo án văn học                                              Chủ đề: Động vật                                              Tác phẩm: Thỏ con không vâng lời                                              Loại bài: Kể chuyện cho trẻ nghe                                              Loại tiết: Tiết 1 ( Đa số trẻ chưa biết)                                           Đối tượng: Mẫu giáo nhỡ (4 – 5 tuôi)                                              Thời gian:… (0 comment)

Kế hoạch tổ chức hoạt động
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THẨM MỸ Đề tài: Xé và dán hoa Lứa tuổi: 4 – 5 tuổi Số lượng: 25 – 30 trẻ Thời gian: 20 – 25 phút Người soạn: MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU Kiến thức Trẻ biết xé dải và xé vụn để làm cánh hoa, nhị… (0 comment)

Giáo án lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ Đề tài: truyện “Đám mây đen xấu xí” Lứa tuổi : MGN (4-5 tuổi)    Thời gian: 20 – 25 phút Ngày soạn: Ngày dạy:   Người soạn: Người dạy:   I, Mục đích, yêu cầu 1, Kiến thức Trẻ nhớ tên truyện và tên nhân vật… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm