KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG     KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH Đề tài:  Trò chuyện về ngày 8/3                                                                                                                     Lứa tuổi: 4 – 5 tuổi Số lượng: 25 – 30 trẻ Thời gian: 20 – 25 phút Người soạn: I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 1. Kiến thức – Trẻ biết 8/3 là ngày… (0 comment)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN THÁNG 11 Thông tin chung: Họ và tên trẻ: Giới tính: Nữ Ngày sinh:                                                     Dạng tật: CPPTT Họ tên bố:                                                     Nghề nghiệp: Hướng dẫn viên công ty cổ phần Petoran           Họ tên… (0 comment)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CHO TRẺ                                       (Hoạt động góc)                                   Đối tượng: Mẫu giáo bé C4                                       Thời gian: 40 phút                                       Ngày dạy:                                       Người dạy: I. DỰ KIẾN GÓC CHƠI MỚI 1. Góc trọng tâm Góc bé tập nấu ăn: Trẻ được thực hình vắt sữa bò trên… (0 comment)

English lesson plan
                            ENGLISH LESSON PLAN Topic: Traffic rules. Age: 5-6 years old. School: Eduplay Garden kindergaten. Number of the children: 10-12 children. Time: 40-45 minutes. Teaching date: 29/03/2018 Student: Teacher: I. Aims and objectives: 1. Aims: – Review the words of traffic rules: crosswalk, pavement, helmet, seatbelt, traffic light and learn how to use the words.… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm