Home4-5 Tuổi

[Nhạc không lời] Trường em không lời

Like Tweet Pin it Share Share Email


Bài hát: Trường em

Bài hát: Trường em
rường em lợp ngói đỏ, bên hàng cây xanh xanh.
Hàng ngày nghe chim hót, khúc ca yêu hoà bình.
Chúng em thi nhau viết.
Thật đẹp tên Bác Hồ

https://www.youtube.com/watch?v=4oqb_iZmXCQ&t=8s

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm