Giáo án tổ chức hoạt động tạo hình
GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH Chủ điểm: Đồ dùng học tập Tên đề tài: Gấp mũ ca nô Thể loại: Đề tài Lứa tuổi: Mẫu giáo lớn ( 5-6 tuổi) Lớp: Số trẻ: 15 trẻ Thời gian: 25-30 phút Ngày soạn: Ngày dạy: Người thực hiện : I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:… (0 comment)

Giáo án tổ chức hoạt động tạo hình
GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH Chủ điểm : Trường tiểu học. Tên đề tài : Vẽ tranh sáng tạo từ hình tròn. Thể loại : Tiết mẫu. Lứa tuổi : Mẫu giáo lớn. Lớp :. Số trẻ : 16 trẻ. Thời gian : 25-30 phút. Ngày dạy : Người thực hiện :.… (0 comment)

Giáo án tổ chức hoạt động tạo hình
GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH                              Chủ đề       : Động vật                              Đề tài          : Tạo hình – trang trí con cá từ đĩa giấy, lá cây                              Loại tiết      : Tạo hình theo đề tài                              Lứa tuổi     : Trẻ 4-5 tuổi                              Số trẻ          : 20-22 trẻ                              Thời gian  … (0 comment)

GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH – Chủ đề giáo dục    : Động vật. – Tên đề tài              : Vẽ đàn cá bơi. – Thể loại                 : Diễn tả theo mẫu. – Lứa tuổi                 : Mẫu giáo nhỡ ( 3-4 tuổi ) – Lớp                        :. – Trường mầm non   . – Số trẻ                     … (0 comment)

GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH – Chủ đề giáo dục    : Động vật. – Tên đề tài              : Vẽ đàn cá bơi. – Thể loại                 : Diễn tả theo mẫu. – Lứa tuổi                 : Mẫu giáo nhỡ ( 3-4 tuổi ) – Lớp                        :. – Trường mầm non   : Hoa Hồng. –… (0 comment)

Tổ chức hoạt động tạo hình
GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH                              Chủ đề       : Động vật                              Đề tài          : Tạo hình – trang trí con cá từ đĩa giấy, lá cây                              Loại tiết      : Tạo hình theo đề tài                              Lứa tuổi     : Trẻ 4-5 tuổi ( Lớp B2 –MGN)                              Số trẻ          : 20-22… (0 comment)

Giáo án tổ chức hoạt động tạo hình
GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH Đề tài: Nặn hoa hồng tò he Thể loại:Theo mẫu Lứa tuổi:Mẫu giáo lớn(5-6 tuổi) Số lượng trẻ:16-20  trẻ Thời gian:25-30 phút Ngày soạn: Ngày dạy: Người dạy: Mục đích- yêu cầu  Mục đích: Trẻ làm quen với chất liệu nặn dân gian : bột nặn tò… (0 comment)

Giáo án tổ chức hoạt động tạo hình
GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH Đề tài: vẽ vườn hoa Thể loại: Đề tài Lứa tuổi: 4-5 tuổi( MGN) Lớp: B5. Số lượng trẻ: 20-25 trẻ Ngày soạn: Ngày dạy: Người thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: I. Mục đích yêu cầu 1. Kiến thức – Trẻ biết những đặc điểm, đặc… (0 comment)

Giáo án: Tổ chức hoạt động tạo hình
GIÁO ÁN TỔ CHỨC TẠO HÌNH Chủ đề giáo dục: Nước và hiện tượng tự nhiên Tên đề tài: xé dán nước và hiện tượng tự nhiên Thể loại:  Đề tài Lứa tuổi: MGL Số trẻ : 25-30 trẻ Thời gian: 25-35 phút Ngày soạn: Ngày dạy:     Người dạy: Sv lớp : I. Mục… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm