Bài hát: Xòe hoa Xòe hoa (Dân ca Thái) Bùng bong bính bong ngân nga tiếng cồng vang vang Nghe tiếng chiêng reo vui rộn ràng Theo tiếng khèn tiếng sáo vang lừng Tay nắm tay ta cùng xòe hoa (X5) Bùng bong bính bong ngân nga tiếng cồng vang vang Nghe tiếng chiêng reo… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm