Bài hát: Xòe hoa Xòe hoa (Dân ca Thái) Bùng bong bính bong ngân nga tiếng cồng vang vang Nghe tiếng chiêng reo vui rộn ràng Theo tiếng khèn tiếng sáo vang lừng Tay nắm tay ta cùng xòe hoa (X5) Bùng bong bính bong ngân nga tiếng cồng vang vang Nghe tiếng chiêng reo… (0 comment)

Bài hát: Nhớ ơn bác Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh Ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng chúng em nhi đồng A,có Bác Hồ đời em được ấm no Chúng em múa ca càng nhớ công ơn Bác Hồ Hứa với Bác Hồ rằng cháu sẽ chăm ngoan Cháu xin kính… (0 comment)

Bài hát: Đêm trung thu Thùng thình thùng thình trống rộn ràng ngoài đình Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường vàng Dưới ánh trăng vàng đàn em cất tiếng hát vang A chí a tùng phèng là a chí a tùng phèng Kìa lân… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm