Home3-4 Tuổi

[Nhạc không lời] Xòe hoa beat

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát: Xòe hoa

Xòe hoa (Dân ca Thái)
Bùng bong bính bong ngân nga tiếng cồng vang vang
Nghe tiếng chiêng reo vui rộn ràng
Theo tiếng khèn tiếng sáo vang lừng
Tay nắm tay ta cùng xòe hoa
(X5)
Bùng bong bính bong ngân nga tiếng cồng vang vang
Nghe tiếng chiêng reo vui rộn ràng
Theo tiếng khèn tiếng sáo vang lừng
Tay nắm tay ta cùng xòe hoa
Tay nắm tay ta cùng xòe hoa
Tay nắm tay ta cùng xòe hoa

https://www.youtube.com/watch?v=vGgT6YapkC8

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm